TOURNOIS, Laurent; ĐERIĆ, Gordana. Да ли је културна интимност пресудна? Симит Сараји на Обилићевом венцу у Београду: хетеротипија, не-место и место „других“. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 457–476, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/979>.
Датум приступа: 07 dec. 2022