Rajčinovska Pavleska, N. (2021). Поетски чин као чин отпора у феминистичкој пракси Ане Мендијете. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 289–302. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/967