Mandić, M. (2021). Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери. Гласник Етнографског института САНУ, 69(1), 7-17. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/945