Kolaj Ristanović, I. (2021). „Гајрет“ о садржају школских уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији. Гласник Етнографског института САНУ, 68(3), 725–748. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/935