Roganović, V. (2020). Медитеранске зиме Иве Андрића: преплитања идентитета и другости. Гласник Етнографског института САНУ, 68(2), 439–451. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/906