ROGANOVIĆ, Vladimir. Медитеранске зиме Иве Андрића: преплитања идентитета и другости. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 439–451, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/906>.
Датум приступа: 22 apr. 2024