(Serbia), I. (2018). Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек. Гласник Етнографског института САНУ, 56(1), 53-70. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/597