(SERBIA), Ivica Todorović. Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 56, n. 1, p. 53-70, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/597>.
Датум приступа: 17 apr. 2024