(Serbia), I. (2018). Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II). Гласник Етнографског института САНУ, 58(2), 131-145. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/471