(SERBIA), Ivana Bašić. Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 131-145, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/471>.
Датум приступа: 22 apr. 2024