(Serbia), I. (2018). Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе. Гласник Етнографског института САНУ, 59(2), 207-218. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/439