(SERBIA), Ivica Todorović. Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 207-218, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/439>.
Датум приступа: 16 june 2024