(Serbia), M., & (Serbia), A. (2018). Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра. Гласник Етнографског института САНУ, 59(2), 189-197. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/438