(SERBIA), Mаrijа Koprivicа Lelićаnin; (SERBIA), Aleksаndrа Šuvаković. Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 189-197, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/438>.
Датум приступа: 15 june 2024