(Serbia), V. (2018). Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије. Гласник Етнографског института САНУ, 59(2), 149-159. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/436