(SERBIA), Vesna Trifunović. Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 149-159, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/436>.
Датум приступа: 14 apr. 2024