(Serbia), M. (2018). „Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији. Гласник Етнографског института САНУ, 59(2), 125-136. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/435