(SERBIA), Mаrijаnа Mitrović. „Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 125-136, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/435>.
Датум приступа: 16 june 2024