(Serbia), S. (2018). Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године. Гласник Етнографског института САНУ, 59(2), 99-111. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/434