(Serbia), J. (2018). Нове перспективе у антропологији: научна фантастика и фентази као средства антрополошког промишљања Другог. Гласник Етнографског института САНУ, 60(1), 145-148. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/426