(Serbia), S. (2018). Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова. Гласник Етнографског института САНУ, 60(2), 89-105. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/400