(SERBIA), Sanja Zlatanović. Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 89-105, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/400>.
Датум приступа: 20 apr. 2024