(Serbia), I. (2018). Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије. Гласник Етнографског института САНУ, 61(1), 149-158. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/386