(SERBIA), Ivica Todorović. Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 149-158, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/386>.
Датум приступа: 23 may 2022