(Serbia), I. (2018). „Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут. Гласник Етнографског института САНУ, 61(1), 75-89. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/380