(SERBIA), Ivana Bašić. „Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 75-89, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/380>.
Датум приступа: 29 may 2022