(Serbia), M. (2018). Стигматизација као последица илегализације одређених облика транснационалног кретања – дехуманизација тзв. илегалних миграната. Гласник Етнографског института САНУ, 61(2), 163-174. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/362