(SERBIA), Marta Stojić Mitrović. Стигматизација као последица илегализације одређених облика транснационалног кретања – дехуманизација тзв. илегалних миграната. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 163-174, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/362>.
Датум приступа: 23 apr. 2024