(Serbia), I. (2018). Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир. Гласник Етнографског института САНУ, 61(2), 101-111. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/358