(Serbia), S. (2018). Нова критика балканистичког дискурса у хрватској етнологији / културној антропологији. Гласник Етнографског института САНУ, 62(2), 289-292. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/321