(Serbia), V., & (Serbia), J. (2018). „Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник Етнографског института САНУ, 62(2), 141-152. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/313