(SERBIA), Vesna Trifunović; (SERBIA), Jovana Diković. „Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 141-152, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/313>.
Датум приступа: 14 june 2024