(Serbia), A., & (Serbia), J. (2018). Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца. Гласник Етнографског института САНУ, 62(2), 113-122. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/311