(Serbia), M. (2018). Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, 62(2), 83-96. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/309