(SERBIA), Mladena Prelić. Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 83-96, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/309>.
Датум приступа: 29 may 2024