(SERBIA), Jаdrаnkа Đorđević-Crnobrnjа. Ко, где, како и зашто – аспекти савремених миграција у иностраној и домаћој етнолошкој/ антрополошкој литератури (2). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 11-12, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/303>.
Датум приступа: 26 may 2024