Bašić (Serbia), I., & Uzelac (Serbia), A. (2018). Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту. Гласник Етнографског института САНУ, 66(1), 155-176. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/274