Mitrović (Serbia), K. (2030). Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом. Гласник Етнографског института САНУ, 66(1), 73-88. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/269