Lukić Krstanović (Serbia), M. (2018). Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ. Гласник Етнографског института САНУ, 66(1), 11-32. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/266