LUKIĆ KRSTANOVIĆ (SERBIA), Miroslava. Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 11-32, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/266>.
Датум приступа: 27 may 2022