(Serbia), V. (2027). Predanje i/ili tradicija u novijoj bogoslužbenoj muzici Srpske crkve?. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 433-450. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/257