(Sweden), J. (2018). Значај недавне српске ратне прошлости на перцепцију идентитета младих људи. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 317-336. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/249