(SWEDEN), Jelena Spasenić. Значај недавне српске ратне прошлости на перцепцију идентитета младих људи. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 317-336, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/249>.
Датум приступа: 23 may 2022