(Serbia), J. (2018). Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 303-316. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/248