(SERBIA), Jadranka Đorđević Crnobrnja. Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 303-316, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/248>.
Датум приступа: 14 apr. 2024