Menković (Serbia), M. (2017). Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века. Гласник Етнографског института САНУ, 65(2), 321-334. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/168