MENKOVIĆ (SERBIA), Mirjana. Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 321-334, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/168>.
Датум приступа: 27 may 2022