Válka (Czech Republic), M. (2017). Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана). Гласник Етнографског института САНУ, 65(2), 273-288. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/165