VÁLKA (CZECH REPUBLIC), Miroslav. Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 273-288, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/165>.
Датум приступа: 14 apr. 2024