Koprivica Lelićanin, M. (2024). Италијанство је у очима посматрача: анализа реакција публике на италијанску туристичку кампању Italia. Open to Meraviglia. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 201-227. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1120